Válogatott recenziók, kritikák, tanulmányok, tematikus összeállítások

 • Balotă, Nicolae: Szilágyi Domokos. In: Uő: Romániai magyar írók (1920—1980). Ford. Vallasek Júlia. Mentor, Marosvásárhely, 2008. 324—329.
 • T. Szabó Levente: A Sz. D. körüli vita mint az irodalomtörténet provokációja. Irodalomtörténet 2008. 1.
 • Végh Balázs Béla: Szilágyi Domokos a gyermekirodalomban. Látó 2004. 7.
 • Benyovszky Tóth Anita: A verstől a szövegig. Polifónia és intertextualitás Szilágyi Domokos költészetében. In Kálmán C. György — Orbán Jolán (szerk.): Értelmezések az elmúlt századból. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2002. 183—219.
 • Szilágyi Domokos az irodalmi kánonokban. Kerekasztal-beszélgetés. In Balázs Imre József (szerk.): Vissza a Forrásokhoz. Nemzedékvallató. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001. 50—66.
 • Bertha Zoltán: Szilágyi Domokos. In Uő: Gond és mű. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1994. 188—204.
 • Széles Klára: A versszerkesztés rendhagyásai (Szilágyi Domokos). In Uő: Szeged—Kolozsvár 1955—1992. Budapest, 1993. 50—65.
 • Szakolczay Lajos: Lázunk enciklopédiája. Új Írás 1978. 10.
 • Majtényi Erik: „Híva engem útitársnak”. Utazás Szilágyi Domokossal. Kortárs 1977. 6.
 • Tamás Gáspár Miklós: A halál születésnapja. Kortárs 1977. 1.
 • Igaz Szó 1976. 12. — Lászlóffy Aladár, Markó Béla, Szilágyi Júlia írásai
 • Szilágyi Júlia: A mindenség felezőideje. Igaz Szó 1976. 3.
 • Lászlóffy Aladár: A költő adásideje. A Hét 1973. 42—43.
 • Szakolczay Lajos: Szilágyi Domokos: Sajtóértekezlet. Kortárs 1972. 12.
 • Láng Gusztáv: A költő és az őszinteség. Igaz Szó 1970. 6.
 • K. Jakab Antal: A kétely költője. Utunk 1968. 16.
 • Kántor Lajos: Garabonciás. Utunk 1968. 3.
 • Sőni Pál: A végtelen zenéje. Igaz Szó 1966. 5.
 • Kántor Lajos: Példát venni — s példát adni. Utunk 1965. 38.
 • Szilágyi Júlia: Az erkölcsi felelősség lírája. Korunk 1963. 1.
 • Bodor Pál: Szép, szófukar versek. Utunk 1962. 42.
 • Szilágyi Júlia: A nem-felejtés jegyében. Utunk 1961. 3.

Monográfiák, tanulmánykötetek

 • Kántor Lajos (szerk.): A költő (régi és új) életei. Kriterion, Kolozsvár, 2008.
 • Pécsi Györgyi (szerk.): Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete. Nap Kiadó, Budapest, 2005.
 • Kántor Lajos: Ki vagy Te, Szilágyi Domokos? Balassi, Budapest, 1996.
 • Cs. Gyímesi Éva: Álom és értelem. Kriterion, Bukarest, 1990.
 • Kántor Lajos (szerk.): A költő életei. Kriterion, Bukarest, 1986.